ศิลปะทำให้เราเป็นคนใจเย็นมากยิ่งขึ้น

ศิลปะทำให้เราเป็นคนใจเย็นมากยิ่งขึ้น

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของสมาธิคนเรานั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากที่สุด เราเองจึงควรที่จะมองให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของศิลปะให้มากๆเพราะศิลปะจะช่วยทำให้เรานั้นเป็นคนที่ดีขึ้นและเป็นคนที่ใจเย็นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ในหลายๆด้านนั้นหากเราเป็นคนที่มีศิลปะก็จะทำให้เราเป็นคนที่เก่งและนำความรู้ที่มีนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดด้วย

                การฝึกสมาธิจากการเรียนศิลปะหรือการทำศิลปะนั้นจะสามารถทำให้เรานั้นเป็นคนที่เก่งและเป็นคนที่มีความรู้มากยิ่งขึ้น ฝึกให้หลายๆคนนั้นได้รู้จักคิดรู้จักทำเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้นกว่าเดิม การที่คนเรามีศิลปะในใจนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้เลย ทุกๆอย่างในเรื่องของศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เรานำความสามารถที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดด้วย

                การวาดภาพระบายสีหรือการลงสีก็เป็นการฝึกสมาธิที่ดีอีกอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าการวาดภาพระบายสีนี้จะช่วยทำให้หลายๆคนนั้นเกิดความคิดและมีการเรียนรู้ที่ดีมากยิ่งขึ้นเราเองควรที่จะให้ความสำคัญและความสนใจอย่างมากเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นไม่ต้องพบเจอกับอุปสรรคในด้านต่างๆอีกด้วย

                ในบางคนที่มีอารมณ์ร้อนที่มากจนเกินไปก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ก็จะใช้การฝึกสมาธิแทนแต่การฝึกสมาธิด้วยศิลปะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะศิลปะนั้นจะทำให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่ง เป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่รู้จักคิดและนำความรู้ที่มีนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุด การที่เรารู้จักที่จะมีศิลปะในใจนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก เราเองจึงไม่ควรที่จะมองข้ามในเรื่องของศิลปะเลย

                ศิลปะในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการระบายสี การเย็บผ้าหรือการทาสีผ้าต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นศิลปะ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้ามไปอย่างยิ่ง หลายๆอย่างถ้าหากเรามีศิลปะในตัวเองก็จะยิ่งทำให้เรานั้นกล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย เรื่องของศิลปะจึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้เลย ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราอยากที่จะมีสติหรือสมาธิที่ดีมากยิ่งขึ้นไปเท่าไหร่กันเชียว