ตายแล้ว เล่มทะเบียนรถหายทำอย่างไรดี ?

ประกันชั้น 3 ราคาถูกสุดๆ

ข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเล่มทะเบียนรถยนต์ที่คุณควรรู้ โดยเราจะเริ่มกันที่รายละเอียดในเล่มทะเบียนรถยนต์กันก่อน ซึ่งรายละเอียดในเล่มทะเบียนรถยนต์จะมีเลขตัวถังรถยนต์ที่เป็นส่วนประกอบหลักของเครื่อง ทำให้ผู้อ่านเล่มทะเบียนอยู่รู้ได้ทันทีว่ารถที่กำลังจะซื้อ หรือรถที่ใช้เป็นรถสวมทะเบียนหรือไม่จากการสังเกตเลขตัวถัง ต่อมาคือประวัติการครอบครองรถ เล่มทะเบียนจะมีการระบุเจ้าของรถเพื่อป้องกันการโจรกรรม ผู้ที่จะซื้อรถมือสองต้องสังเกตให้ดีว่าชื่อในเล่มทะเบียนกับชื่อผู้ขายนั้นเป็นชื่อเดียวกันหรือไม่ ถ้าไม่ใช่แล้วเกี่ยวข้อง อย่างไรกับผู้ขาย เพื่อป้องกันการรับซื้อของโจรหรือการโกงในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากนั้น เล่มทะเบียนรถจะมีการระบุบันทึกของเจ้าหน้าที่ทั้งการโอน ยกเลิก ปรับเปลี่ยน และประวัติการเสียภาษีของเจ้าของอีกด้วย  แล้วถ้าเล่มทะเบียนรถยนต์หาย จะทำอย่างไรดี ?  ถ้าเล่มทะเบียนรถยนต์หาย คุณก็แค่ทำใหม่ ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมในการทำเล่มทะเบียนรถยนต์ใหม่ มีดังนี้  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่าลืมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมกับเอาตัวจริงแนบมาด้วยนะ  […]

Read more →